Měj ráda sama sebe

Poprvé jsem větu Měj ráda sama sebe slyšela v Německu, kam jsem v devatenácti letech odešla jako jedna z prvních holek Východního bloku. Mám pocit, že jsem si ji vysvětlovala jako něco negativního, sobeckého, a nedokázala jsem vidět souvislosti a následky, které nezdravý vztah k sobě samé přináší. Vždy pro mě bylo velmi důležité, abych své okolí nezklamala, aby mě ostatní vnímali jako hodnou, chytrou, pilnou. Proč? Asi jsem chtěla, aby mě lidi, nejen ti blízcí, měli rádi. A tak jsem se pořád snažila. Když jsem se začala věnovat fotografii, měla jsem možnost poznat spoustu zajímavých lidí. Uvědomila jsem si, jak nová setkání formují moje dosavadní názory. A že fotografie může mít terapeutický účinek. Po seznámení s Janou Drexlerovou z organizace Mammahelp a pod vlivem knihy Zygmunta Baumana Umění života jsem se rozhodla, že chci zkušenost s terapeutickou formou fotografie zprostředkovat i jiným ženám a tím i sobě znovu připomenout téma lásky k sobě samé. 
Dita Pepe

KOUPIT / BUY

I first heard the sentence Love yourself in Germany when I was 19, when I went there as one of the first girls from the Eastern Bloc. I think I explained it to myself as something negative, vain. I was incapable of seeing the context, or the consequences that an unhealthy relationship to oneself brings. For me it was very important not to let those around me down. For others to see me as good, clever, industrious. Why? I guess I wanted people, not just my nearest and dearest, to like me. So I always tried my best. When I started getting into photography I had the chance to get to know lots of interesting people. I realised that new encounters were reshaping my previous opinions. And that photography could have a therapeutic effect. After meeting Jana Drexlerová from the organisation Mammaphelp, and influenced by Zygmunt Bauman’s book The Art of Life, I decided to share my experience of the therapeutic form of photography with other women and in so doing to remind myself once again of the Love yourself theme. 

Dita Pepe