Slečny

Stylizovaný literární dokument SLEČNY mapuje prostřednictvím osmi otevřených a literárně zpracovaných výpovědí fenomén neprovdaných žen v Československu a v Česku od 20. let 20. století do současnosti. Jeho vydání má ambice přispět k zachycení specifické role ženy v kontextu novodobé historie s ohledem na proměnlivou politickou, sociální, náboženskou a ekonomickou situaci v zemi, a tím nastínit vývoj smýšlení české společnosti za posledních 80 let.

 

Koupit knihu Slečny
 

The book SLEČNY / MISSES is comprised of eight literary adaptations of open confessions of unmarried women in the Czech Republic and Czechoslovakia, ranging from 1920’s to the present. The Project describes the specific role of women in the context of modern history. The piece of work aims to offer a view of an interesting sociological phenomenon that becomes, more or less, an important indicator of the value of human life due to social, political, economic, religious, social and other variables. The resulting book is a combination of documentary work, journalism, sociological research, creative writing, historical, political and economic reflections, gender subjects, art and photographs.
You can enjoy the extract from the book in English.